Stručni skupovi

Kalendar bodovanih stručnih skupova

28.09.2023 - 01.10.2023
2nd Multidisciplinary Conference on Comprehensive Women's Health and Well-being. House of Croatian defenders, Leharova ulica 1, 52100 Pula, Croatia, 28 September – 1. October 2023.

Hrvatsko društvo za pelviperineologiju

izv. prof. dr. sc. Rajko Fureš, prim. dr. med., 098251966 rajko.fures@kr.t-com.hr

REGISTRATION FEE / Categories Early - Before June 30, 2023 Late - After June 30, 2023 On-site Specialists 250,00 € 300,00 € 400,00 € Residents, 150,00 € 200,00 € 300,00 €

Pula
28.09.2023
„Prekomjerna konzumacija alkohola kod mladih – izazovi i intervencije“

Nastavni zavod za javno zdrvstvo Brodsko-posavske županije, Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti

tamara brezičević, 098502035 ovisnostisb@gmail.com

Slavonski Brod
28.09.2023
BOLEST KAO GOVOR DUŠE

Udruga za hospicij i palijativnu skrb

BLAŽENKA TOPČIĆ, DR.MED, 098274191 blazenka.topcic@gmail.com

Šibenik
28.09.2023 - 30.09.2023
16th Annual Symposium of the Croatian Physiological Society with International Participation

Hrvatsko društvo fiziologa

prof. dr. sc. Ines Drenjančević, 0912241406 ines.drenjancevic@mefos.hr

Članovi HDF-a oslobođeni kotizacije; 25,00 eura za ne-članove.

Osijek
28.09.2023 - 29.09.2023
Nutricionizam&dijetetika 2023

Hrvatsko društvo za kliničku prehranu Hrvatskog liječničkog zbora

Darija Vranešić Bender, 012367730 dvranesi@kbc-zagreb.hr

72

Zagreb
28.09.2023
„Optimizacija zdravlja kroz ljekarnički savjet"

PHOENIX Farmacija d.o.o.

Nikolina Bajo, 0912357739 n.bajo@phoenix-farmacija.hr

Split
29.09.2023
UčiONA

Hrvatska Udruga Za Medicinu Životnog Stila

Anera Lazić, 098659763 lazic.anera@gmail.com

Online
29.09.2023
Škola dnevne kirurgije Poliklinika Bagatin "Sigurnost u abdominoplastici: Trenutne preporuke"

Poliklinika Bagatin, Zagreb, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Doc.dr.sc. Dinko Bagatin, prim.dr.med, 098 318317 091 4610046 kszdravcevic@fdmz.hr

Zagreb
29.09.2023
Simpozij: Rekurentne infekcije mokraćnog sustava

Hrvatsko društvo za urogenitalne i spolno prenosive infekcije Hrvatskog liječničkog zbora

Arijana Pavelić, 0914012584 apavelic@bfm.hr

Zagreb
29.09.2023 - 01.10.2023
4. HRVATSKI GERONTOLOŠKI I GERIJATRIJSKI KONGRES

Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju Hrvatskog liječničkog zbora

doc. prim. dr. sc. Tajana Pavić, 0914440051 jordi@ati.hr

67 eura

Pula
29.09.2023
"SpA Finder - "Skriva li se upala pred Vašim okom?"

Novartis Hrvatska d.o.o.

Petra Cesarec , 01 6274220 petra.cesarec_ext@novartis.com

SB Krapinske Toplice
29.09.2023
Kombinacije psihofarmaka u djece i adolescenata – novija istraživanja

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež

prim. Marija Bogadi, dr.med., 01/4862-508 tajnistvo@djecja-psihijatrija.hr

Zagreb
29.09.2023 - 01.10.2023
MEDICINSKA HIPNOZA-KOMPAKT SEMINAR

Udruga za kibernetiku psihoterapije i organizacije (UKPO)

Ilinka Serdarević,dr.med.,psihoterapeut-ECP, 091 368 73 55 ilinkaserdarevic@gmail.com

100 € za studente, 140 € za vanjske polaznike

Rijeka
29.09.2023
OŠTEĆENJA CENTRALNOG I PERIFERNOG MOTONEURONA U DJECE – DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI IZAZOVI I NEUROREHABILITACIJA

KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB, MEDICINSKI FAKULTET RIJEKA, AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU

VLASTA ĐURANOVIĆ, 0911534250 vlasta.duranovic2@gmail.com

50 e

Zagreb
29.09.2023
Ishodi izvanbolničkog srčanog zastoja u Republici Hrvatskoj

Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Sanja Predavec, 0993102148 sanja.predavec@hzhm.hr

Zagreb
29.09.2023
Pokrećemo promjene u dijabetesu

HLZ Podružnica Bjelovar

Emanuel Modrić, 0989538838 gordana.valpotic@obbj.hr

Bjelovar
29.09.2023 - 01.10.2023
Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine - radionice

Hrvatska liječnička komora

Ivona Skočilović, 014500830 eu-obiteljska@hlk.hr

Našice
29.09.2023
"3. RABIRA" (rabies radionica) Bjesnoća: nove smjernice, novi izazovi

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"

Doc.prim.dr.sc. Radovan Vodopija, dr.med., 0915766275 radovan.vodopija@stampar.hr

Zagreb
29.09.2023
Novi trendovi u oftalmologiji

HRVATSKO DRUŠTVO ZA KIRURGIJU KATARKTE I REFRAKTIVNU KIRURGIJU

ARMINA TRAKIĆ, 0912304367 TAJNICA@SVJETLOST.HR

120 €

Zagreb
29.09.2023
Javnozdravstveni stručni sastanak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 2023. - 14. sastanak

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

dr. sc. Ana Vuljanić, prof., 091 389 9943 ana.vuljanic@hzjz.hr

Zagreb
29.09.2023 - 01.10.2023
Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine - radionice

Hrvatska liječnička komora

Ivona Skočilović, 014500830 eu-obiteljska@hlk.hr

Sveti Martin na Muri
29.09.2023 - 01.10.2023
Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine - radionice

Hrvatska liječnička komora

Ivona Skočilović, 014500830 eu-obiteljska@hlk.hr

Brela
29.09.2023 - 01.10.2023
Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine - radionice

Hrvatska liječnička komora

Ivona Skočilović, 014500830 eu-obiteljska@hlk.hr

Novi Vinodolski
30.09.2023
Reanimacija novorođenčeta - Newborn Life Support Course

Hrvatsko društvo za reanimatologiju HLZ-a

Prof.dr.sc. Boris Filipović-Grčić, 098 175 9087 borisfilipovicgrcic@gmail.com

350

Zagreb
30.09.2023
8. stručni sastanak Providens u pulmologiji

Providens d.o.o.

Sabina Tadić, 0993047428 sabina.tadic@providens.org

Rijeka
30.09.2023
Radionica "Noga glavu čuva"

Hrvatska endovaskularna inicijativa

Veronika Jurić, 098594281 veronika.juric@moment.hr

Opatija
30.09.2023
Simpozij o rezistenciji bakterija na antibiotike

ZZJZ Međimurske županije u suradnji sa Sekcijom za rezistenciju bakterija na antibiotike HDKM

Maja Stojko, 099 731 23 36 tajnica@zzjz-ck.hr

s kotizacijom : 50 E za specijaliste te 30 E za specijalizante.

Čakovec
01.10.2023
Reanimacija novorođenčeta - Newborn Life Support Course

Hrvatsko društvo za reanimatologiju HLZ-a

Prof.dr.sc. Boris Filipović-Grčić, 098 175 9087 borisfilipovicgrcic@gmail.com

350

Zagreb
01.10.2023 - 31.12.2023
E-dermatologija

AbbVie d.o.o.

Sandro Stojaković, 00385 1 562 5525 zagreb.office@abbvie.com

Zagreb
02.10.2023
29. Gerontološka tribina: Kardiovaskularni sustav u starijoj dobi

Nastavni zavo za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Inga Vučica, 0911512044 inga.vucica@gmail.com

Split
03.10.2023
Multidisciplinarni pristup u dijagnostici i liječenju sustavnih autoimunosnih bolesti

Hrvatsko reumatološko društvo HLZ-a; KB Dubrava, Zavod za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju MF Sveučilišta u Zagrebu

Ivana Maloča ( Globtour Event) , 01 488 1109 / 091 488 1007 ivana.maloca@globtour.hr

Zagreb
04.10.2023 - 07.10.2023
13. kongres Hrvatskog društva za ORL i kirurgiju glave i vrata

Hrvatsko društvo za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata

Tomislav Baudoin, 099 3787 178 tomislav.baudoin@gmail.com

220

Pula
05.10.2023 - 07.10.2023
2nd Croatian Conference on Liver and Infection International conference

Croatian Society for Infectious Diseases of the Croatian Medical Association Croatian Society for Clinical Nutrition of the Croatian Medical Association

Jasminka Blaha, 0911871952 jblaha@bfm.hr

Medical doctors, specialist 350,00 € / 2.637,07 kn Residents and students 250,00 € / 1.883,62 kn Nurses and technicians 200,00 € / 1.506,09 kn Daily fee 100,00 € / 753,45 kn

Supetar
05.10.2023 - 07.10.2023
Kongres estetske medicine TAMC 2023

Poliklinika Milojević

Sanja Ivančević, 0994550240 sanja@meetme.hr

https://theaestheticmedicinecongress.com/Registration-fees/

Rovinj
05.10.2023 - 08.10.2023
Međunarodni kongres „Važnost multidisciplinarnog pristupa pri donošenju odluka u palijativnoj skrbi“

Hrvatsko društvo medicinskih sestara u palijativnoj skrbi

Nataša Dumbović, 0981703452 hdmsps@gmail.com

200

Varaždin
06.10.2023 - 07.10.2023
Škola hitne medicine - Modul 2: Politrauma

Hrvatsko društvo za hitnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora

prof. dr. sc. Višnja Nesek-Adam, dr. med., 091 371 2136 visnja.nesek@hotmail.com

EUR 120 specijalizanti članovi, EUR specijalizanti nečlanovi, EUR 160 liječnici članovi, EUR 180 liječnici nečlanovi

Zagreb
06.10.2023 - 08.10.2023
Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine - radionice

Hrvatska liječnička komora

Ivona Skočilović, 014500830 eu-obiteljska@hlk.hr

Našice
06.10.2023 - 08.10.2023
Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine - radionice

Hrvatska liječnička komora

Ivona Skočilović, 014500830 eu-obiteljska@hlk.hr

Novi Vinodolski
06.10.2023 - 08.10.2023
Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine - radionice

Hrvatska liječnička komora

Ivona Skočilović, 014500830 eu-obiteljska@hlk.hr

Tuheljske Toplice
06.10.2023
Javnozdravstveni stručni sastanak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 2023. - 13. sastanak

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

dr. sc. Ana Vuljanić, prof., 091 389 9943 ana.vuljanic@hzjz.hr

Zagreb
07.10.2023
Fundamentals of Inherited Cardiac Arrhythmias

Hrvatsko društvo za kardijalnu kirurgiju

Dr Dražen Belina, 091/4920038 drazen.belina@hotmail.com

50/75 eura

Zagreb
09.10.2023 - 11.10.2023
Edukacijske vježbe izvanbolničke hitne mediconske službe za liječnike i MS/MT

NZHMGZ

Goran Stokić, bacc.med.techn.spec., 0914100249 stokic@hitnazg.hr

Zagreb
09.10.2023 - 10.10.2023
Kriza mentalnog zdravlja: Djeca i mladi 2030?!

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Ines Lazarević Rukavina, 0913366750 ines.lazarevic@gmail.com

Opatija
10.10.2023 - 11.10.2023
FORMIRANJE ENTERALNIH ANASTOMOZA – MANUALNIH I STAPLERSKIH

Klinički bolnički centar Osijek, Klinika za kirurgiju, Udruga dječjih kirurga i neonatologa Slavonije i Baranje, Medicinski fakultet Osijek

doc.dr.sc. Dalibor Divković, dr.med., 091 506 51 47 divkovic.dalibor@kbo.hr

300 EUR za specijaliste, 250 EUR za specijalizante

Osijek
10.10.2023
Klinički slučajevi u pedijatrijskoj hematologiji i onkologiji

Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko pedijatrijsko društvo, Sekcija za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju

Doc. dr. sc. Izabela Kranjčec, prim. dr. med. , 098 184 6345 izabela.kranjcec@gmail.com

Zagreb
12.10.2023 - 14.10.2023
TEČAJ IZ OSNOVA MUSKULOSKELETNOG ULTRAZVUKA

Spektar putovanja

Vera Rakić, 098235718 verakic@hotmail.com

700,00

Zagreb
12.10.2023 - 14.10.2023
Kronična rana u palijativnoj skrbi

Hrvatska udruga za rane

Dunja Hudoletnjak, 095 3777175 dhudolet@kbsd.hr

180 eura

Trogir
12.10.2023 - 15.10.2023
10. KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA NEFROLOGIJU, DIJALIZU I TRANSPLANTACIJU s međunarodnim sudjelovanjem

HRVATSKO DRUŠTVO ZA NEFROLOGIJU, DIJALIZU I TRANSPLANTACIJU HLZ-a

PROF.DR.SC. MARIO LAGANOVIĆ, 091 422 3157 mlaganovic@gmail.com

350

Zagreb
12.10.2023
Infekcije u području kralježnice

Hrvatsko vertebrološko društvo HLZ-a

Veronika Jurić, 098 594 281 veronika.juric@moment.hr

20,00 EUR i 55,00 EUR

Zagreb
13.10.2023 - 16.10.2023
XXI. tečaj I. kategorije, Mehanička respiracija

Medicinski fakultet Split, Katedra za anesteziologiju i intenzivnu medicinu

Kata Dugeč, 0957384100 kadugec@kbsplit.hr

250,00 EUR (iznos uključuje PDV)

Dubrovnik
13.10.2023 - 14.10.2023
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA SUSTAVA ZA KRETANJE U DJECE I ADOLESCENATA

Hrvatsko društvo za dječju ortopediju HLZ-a

Igor Šmigovec, 0959043165 ortopedija@yahoo.com

400

Zagreb
13.10.2023 - 15.10.2023
Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine - radionice

Hrvatska liječnička komora

Ivona Skočilović, 014500830 eu-obiteljska@hlk.hr

Našice
13.10.2023 - 15.10.2023
Trening izvanbolničke hitne medicine

Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije

Marina Golub, mag.med tech, spec HM, 0996042284 marina.golub@hitna-zgz.hr

Velika Gorica
13.10.2023 - 15.10.2023
Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine - radionice

Hrvatska liječnička komora

Ivona Skočilović, 014500830 eu-obiteljska@hlk.hr

Trakošćan
13.10.2023 - 14.10.2023
Vaskularni tečaj 1. kategorije Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju HLZ-a

Hrvatsko društvo za vaskularnu kirurgiju HLZ-a

prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med., 098 260 996 crosocvascs@gmail.com

Opatija
13.10.2023
Integrativan pristup zdravlju žene, 2. NutriKlinika simpozij

NUTRICONSULT d.o.o; NUTRIKLINIKA

Veronika Gotal, mag.nutr., 0916230973 simpozij@nutriklinika.com

• za rane prijave do 20.srpnja : 79 EUR + PDV • za prijave od 21.srpnja do 19.rujna: 99 EUR + PDV • za kasne prijave od 20.rujna do 10.listopada: 119 EUR + PDV

Zagreb
14.10.2023
„Uloga vitamina D u prevenciji i liječenju bolesti“ „Najčešće dermatoze u ordinaciji obiteljske medicine i kako ih liječiti“

Mibe Pharmaceuticals d.o.o.

Ivana Mlinar Dragović, 099/492 2779 ivana.mlinar-dragovic@dermapharm.com

Zabok
16.10.2023 - 26.10.2023
UZV DOJKI

Hrvatski liječnički zbor / Hrvatsko senološko društvo

Maja Andrić Lužaić, 099 4672 922 edukacija@drinkovic.hr

Cijena za specijaliste je 2.522 eura, a za specijalizante 1.593 eura

Zagreb
17.10.2023 - 19.10.2023
Edukacijske vježbe izvanbolničke hitne mediconske službe za liječnike i MS/MT

NZHMGZ

Goran Stokić, bacc.med.techn.spec., 0914100249 stokic@hitnazg.hr

Zagreb
19.10.2023 - 22.10.2023
26. Kongres hitne medicine Hrvatska udruga djelatnika hitne medicinske pomoći - s međunarodnim sudjelovanjem

Hrvatska udruga djelatnika hitne medicinske pomoći

Monika Martinović, 00385 98 270 444 hudhmp@gmail.com

150 EUR

Zadar
19.10.2023
POSLIJEDIPLOMSKI TEČAJ TRAJNOG USAVRŠAVANJA RODILIŠTE PRIJATELJ MAJKI i DJECE – NOVE PERSPEKTIVE

Hrvatsko društvo za pelviperineologiju

Rajko Fureš, 098251966 rajko.fures@kr.t-com.hr

Zabok
20.10.2023 - 21.10.2023
Godišnji sastanak Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ i Hrvatskog dijabetološkog društva

Hrvatsko društvo za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ

Anja Barac Nekic, 0911572750 baracanja0@gmail.com

Dubrovnik
20.10.2023 - 22.10.2023
Trening izvanbolničke hitne medicine

Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije

Marina Golub, mag.med tech, spec HM, 0996042284 marina.golub@hitna-zgz.hr

Velika Gorica
21.10.2023
Orijentacijski ultrazvuk vrata

Medicinski fakultet Rijeka

Tatjana Bogović Crnčić, 051658365 tatjanabc@medri.uniri.hr

120 eura

Kabinet vještina, Radmile Matejčić 2, Rijeka
24.10.2023 - 25.11.2023
Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera - 4. tema od 10: Cjelovito (integrirano) suzbijanje sinantropnih muha, osa i stršljena te leptira od značaja za turistička područja

KORUNIĆ d.o.o.

Javorka Korunić, 098261432 korunic@zg.t-com.hr

75,00 EUR uz odobrenje rabata od 20 do 45% za veće grupe iz jedne pravne osobe

Online edukacija, tj. kroz sustav za e-učenje (e-learning sustavi), odnosno Learning Management Systems (LMS)
26.10.2023 - 28.10.2023
20.Kongres HLZ- Hrvatskog društva medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja

HLZ-Hrvatsko društvo medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja

Ljiljana Milišić Ždralović, 0915153220 Ljiljana.Milisic-Zdralovic@hzzo.hr

140 eura za članove, 200 eura za ostale sudionike

Pula
27.10.2023
Neuromuskularne bolesti u djece – novosti u dijagnostici i liječenju

Klinički bolnički centar Zagreb

Ivan Lehman, 098 467 250 thelehman@yahoo.com

50 eura za specijaliste, 30 eura za specijalizante

Zagreb
27.10.2023
Javnozdravstveni stručni sastanak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 2023. - 15. sastanak

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

dr. sc. Ana Vuljanić, prof., 091 389 9943 ana.vuljanic@hzjz.hr

Zagreb
27.10.2023 - 28.10.2023
ALS - Napredno održavanje života

Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za reanimatologiju

Radmila Majhen Ujević, 0989480943 rujevic2@gmail.com

450 eur

Split
27.10.2023 - 28.10.2023
Ultrazvuk prsnog koša u djece

Medicinski fakultet Split u suradnji s Klinikom za dječje bolesti KBC Split

Jasna Petrić Duvnjak, dr. med., 021229966 jasna.petric1@gmail.com

400,00 EUR (iznos uključuje PDV)

Split
27.10.2023 - 29.10.2023
Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine - radionice

Hrvatska liječnička komora

Ivona Skočilović, 014500830 eu-obiteljska@hlk.hr

Tuheljske Toplice
28.10.2023
„Uloga vitamina D u prevenciji i liječenju bolesti“ „Najčešće dermatoze u ordinaciji obiteljske medicine i kako ih liječiti“

Mibe Pharmaceuticals d.o.o.

Ivana Mlinar Dragović, 099/492 2779 ivana.mlinar-dragovic@dermapharm.com

Zabok
03.11.2023 - 05.11.2023
Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine - radionice

Hrvatska liječnička komora

Ivona Skočilović, 014500830 eu-obiteljska@hlk.hr

Tuheljske Toplice
03.11.2023 - 05.11.2023
XXXV. SIMPOZIJ HRVATSKOG DRUŠTVA ZA PEDIJATRIJSKU PULMOLOGIJU OPSTRUKCIJSKE BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA U DJECE

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR HRVATSKO DRUŠTVO ZA PEDIJATRIJSKU PULMOLOGIJU KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Josipa Čale, 01 4821 193 josipa@contres.hr

138 Eu

Varaždin
03.11.2023
Nove spoznaje u onkologiji

Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC Sestre Milosrdnice

dr.sc. Davor Kust, dr.med., 092 1101 275 davor.kust@gmail.com

Zagreb
04.11.2023 - 05.11.2023
KRONIČNE RANE JUČER, DANAS, SUTRA-SVEOBUHVATNI PRISTUP U PZZ

HLK- podružnica KCKŽ ŽUPANIJE

Jagoda Gašpari, 098770322 jagoda_gaspari@yahoo.com

Đurđevac
04.11.2023
1.st Zagreb refractive surgery meeting

Hrvatsko udruženje za refraktivnu kirurgiju

Nino Vuković, 0914820210 nino.vukovic@bilicvision.hr

Zagreb
04.11.2023
„Uloga vitamina D u prevenciji i liječenju bolesti“ „Najčešće dermatoze u ordinaciji obiteljske medicine i kako ih liječiti“

Mibe Pharmaceuticals d.o.o.

Ivana Mlinar Dragović, 099/492 2779 ivana.mlinar-dragovic@dermapharm.com

Benkovac
09.11.2023 - 11.11.2023
3. hrvatski adiktološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem i 15. međunarodna adiktiološka konferencija Alpe-dunav-Jadran

Hrvatsko društvo za ovisnosti HLZ-a

prof dr sc Zoran Zoričić, 0981639290 zoran.zoricic@kbcsm.hr

430 Eura

Poreč
10.11.2023
Nove spoznaje u onkologiji

Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC Sestre Milosrdnice

dr.sc. Davor Kust, dr.med., 092 1101 275 davor.kust@gmail.com

Zagreb
10.11.2023 - 12.11.2023
Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine - radionice

Hrvatska liječnička komora

Ivona Skočilović, 014500830 eu-obiteljska@hlk.hr

Tuheljske Toplice
10.11.2023 - 12.11.2023
Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine - radionice

Hrvatska liječnička komora

Ivona Skočilović, 014500830 eu-obiteljska@hlk.hr

Novi Vinodolski
10.11.2023 - 12.11.2023
Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine - radionice

Hrvatska liječnička komora

Ivona Skočilović, 014500830 eu-obiteljska@hlk.hr

Brela
10.11.2023
Festival ultrazvuka u akutnoj medicini: Ultrazvuk perifernih vena nogu

Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za internu medicinu, Hrvatska mreža za izvrsnost u kliničkoj hitnoj medicini, Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za hitnu medicinu

prof. dr. sc. Ivan Gornik, dr. med., 091 4920 922 ivan.gornik@gmail.com

specijalist EUR 500, specijalizant EUR 400, liječnik bez specijalizacije EUR 300

Zagreb
10.11.2023
Festival ultrazvuka u akutnoj medicini: Ultrazvuk gornjeg abdomena

Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za internu medicinu, Hrvatska mreža za izvrsnost u kliničkoj hitnoj medicini, Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za hitnu medicinu

prof. dr. sc. Ivan Gornik, dr. med., 091 4920 922 ivan.gornik@gmail.com

specijalist EUR 500, specijalizant EUR 400, liječnik bez specijalizacije EUR 300

Zagreb
10.11.2023
Festival ultrazvuka u akutnoj medicini: Uvod u ultrazvuk lokomotornog sustava: koljeno i Ahilova tetiva

Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za internu medicinu, Hrvatska mreža za izvrsnost u kliničkoj hitnoj medicini, Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za hitnu medicinu

prof. dr. sc. Ivan Gornik, dr. med., 091 4920 922 ivan.gornik@gmail.com

specijalist EUR 500, specijalizant EUR 400, liječnik bez specijalizacije EUR 300

Zagreb
11.11.2023
Festival ultrazvuka u akutnoj medicini: Ultrazvuk perifernih arterija u akutnoj ishemiji

Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za internu medicinu, Hrvatska mreža za izvrsnost u kliničkoj hitnoj medicini, Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za hitnu medicinu

prof. dr. sc. Ivan Gornik, dr. med., 091 4920 922 ivan.gornik@gmail.com

specijalist EUR 500, specijalizant EUR 400, liječnik bez specijalizacije EUR 300

Zagreb
11.11.2023
Festival ultrazvuka u akutnoj medicini: Ultrazvuk s pitanjem apendicitisa

Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za internu medicinu, Hrvatska mreža za izvrsnost u kliničkoj hitnoj medicini, Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za hitnu medicinu

prof. dr. sc. Ivan Gornik, dr. med., 091 4920 922 ivan.gornik@gmail.com

specijalist EUR 500, specijalizant EUR 400, liječnik bez specijalizacije EUR 300

Zagreb
11.11.2023
Festival ultrazvuka u akutnoj medicini: FoCUS ultrazvuk srca

Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za internu medicinu, Hrvatska mreža za izvrsnost u kliničkoj hitnoj medicini, Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za hitnu medicinu

prof. dr. sc. Ivan Gornik, dr. med., 091 4920 922 ivan.gornik@gmail.com

specijalist EUR 500, specijalizant EUR 400, liječnik bez specijalizacije EUR 300

Zagreb
11.11.2023
Festival ultrazvuka u akutnoj medicini: Ultrazvuk pluća

Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za internu medicinu, Hrvatska mreža za izvrsnost u kliničkoj hitnoj medicini, Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za hitnu medicinu

prof. dr. sc. Ivan Gornik, dr. med., 091 4920 922 ivan.gornik@gmail.com

specijalist EUR 500, specijalizant EUR 400, liječnik bez specijalizacije EUR 300

Zagreb
11.11.2023
Festival ultrazvuka u akutnoj medicini: Punkcije pod kontrolom ultrazvuka

Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za internu medicinu, Hrvatska mreža za izvrsnost u kliničkoj hitnoj medicini, Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za hitnu medicinu

prof. dr. sc. Ivan Gornik, dr. med., 091 4920 922 ivan.gornik@gmail.com

specijalist EUR 500, specijalizant EUR 400, liječnik bez specijalizacije EUR 300

Zagreb
11.11.2023
Festival ultrazvuka u akutnoj medicini: Ultrazvuk urotrakta

Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za internu medicinu, Hrvatska mreža za izvrsnost u kliničkoj hitnoj medicini, Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za hitnu medicinu

prof. dr. sc. Ivan Gornik, dr. med., 091 4920 922 ivan.gornik@gmail.com

specijalist EUR 500, specijalizant EUR 400, liječnik bez specijalizacije EUR 300

Zagreb
11.11.2023 - 12.11.2023
Ultrazvučna dijagnostika mišićno - koštanog sustava ramenog zgloba - LEVEL 2 napredna edukacija

SonoSkills Hrvatska - Peroneus d.o.o.

Zoran Filipović, 098 894 643 zoran@sonoskills.com

600,00 eur

Zagreb
12.11.2023
Festival ultrazvuka u akutnoj medicini: VExUS

Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za internu medicinu, Hrvatska mreža za izvrsnost u kliničkoj hitnoj medicini, Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za hitnu medicinu

prof. dr. sc. Ivan Gornik, dr. med., 091 4920 922 ivan.gornik@gmail.com

specijalist EUR 500, specijalizant EUR 400, liječnik bez specijalizacije EUR 300

Zagreb
12.11.2023
Festival ultrazvuka u akutnoj medicini: Ultrazvuk testisa

Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za internu medicinu, Hrvatska mreža za izvrsnost u kliničkoj hitnoj medicini, Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za hitnu medicinu

prof. dr. sc. Ivan Gornik, dr. med., 091 4920 922 ivan.gornik@gmail.com

specijalist EUR 500, specijalizant EUR 400, liječnik bez specijalizacije EUR 300

Zagreb
12.11.2023
Festival ultrazvuka u akutnoj medicini: Ultrazvuk ingvinalne regije i femoralne regije s pitanjem hernije

Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za internu medicinu, Hrvatska mreža za izvrsnost u kliničkoj hitnoj medicini, Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za hitnu medicinu

prof. dr. sc. Ivan Gornik, dr. med., 091 4920 922 ivan.gornik@gmail.com

specijalist EUR 500, specijalizant EUR 400, liječnik bez specijalizacije EUR 300

Zagreb
12.11.2023
Festival ultrazvuka u akutnoj medicini: FAST i eFAST

Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za internu medicinu, Hrvatska mreža za izvrsnost u kliničkoj hitnoj medicini, Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za hitnu medicinu

prof. dr. sc. Ivan Gornik, dr. med., 091 4920 922 ivan.gornik@gmail.com

specijalist EUR 500, specijalizant EUR 400, liječnik bez specijalizacije EUR 300

Zagreb
12.11.2023
Festival ultrazvuka u akutnoj medicini: RUSH protokol u hipotenziji i šoku

Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za internu medicinu, Hrvatska mreža za izvrsnost u kliničkoj hitnoj medicini, Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za hitnu medicinu

prof. dr. sc. Ivan Gornik, dr. med., 091 4920 922 ivan.gornik@gmail.com

specijalist EUR 500, specijalizant EUR 400, liječnik bez specijalizacije EUR 300

Zagreb
12.11.2023
Festival ultrazvuka u akutnoj medicini: Ultrazvuk u reanimaciji

Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za internu medicinu, Hrvatska mreža za izvrsnost u kliničkoj hitnoj medicini, Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za hitnu medicinu

prof. dr. sc. Ivan Gornik, dr. med., 091 4920 922 ivan.gornik@gmail.com

specijalist EUR 500, specijalizant EUR 400, liječnik bez specijalizacije EUR 300

Zagreb
16.11.2023 - 18.11.2023
Poticanje razvoja senzoričkog sustava

Udruga Salve - Centar za promicanje zdravlja

Maja Romić, 0955448728 romichmaja@gmail.com

400,00 EUR

Zagreb
17.11.2023 - 19.11.2023
Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine - radionice

Hrvatska liječnička komora

Ivona Skočilović, 014500830 eu-obiteljska@hlk.hr

Sveti Martin na Muri
17.11.2023 - 19.11.2023
Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine - radionice

Hrvatska liječnička komora

Ivona Skočilović, 014500830 eu-obiteljska@hlk.hr

Brela
17.11.2023 - 19.05.2024
Internacionalna škola akupunkture ON-LINE

Zdravstveni zavod za medicinu športa in akupunkture Ljubljana

prof.dr.Edvin Dervišević , 00386 41341790 edvin.dervis@gmal.com

2100 Eura /7modula plativo u 7 rata po 300 Eura/

on-line
17.11.2023
Nove spoznaje u onkologiji

Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC Sestre Milosrdnice

dr.sc. Davor Kust, dr.med., 092 1101 275 davor.kust@gmail.com

Zagreb
17.11.2023
OSNOVE HEMOSTAZE U PERIOPERACIJSKOM RAZDOBLJU

KB Merkur i SB Agram

Iva Bačak Kocman, bacakkocman.iva@gmail.com

Zagreb
17.11.2023
Javnozdravstveni stručni sastanak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 2023. - 16. sastanak

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

dr. sc. Ana Vuljanić, prof., 091 389 9943 ana.vuljanic@hzjz.hr

Zagreb
24.11.2023 - 25.11.2023
Prva međunarodna Multidisciplinarna konferencija o smanjenju šteta po zdravlje “Harm Reduction Forum – HRF2023”

Hrvatska udruga za smanjenja šteta po zdravlje (HaRPH)

Ranko Stevanović, 098224824 rankostev@hotmail.com

do 01.10.2023. 200 Eur od 02.10.2023. 250 Eur

Tuheljske Toplice
25.11.2023
TEHNIKE U REHABILITACIJI I TRENINGU MIŠIĆA ZDJELIČNOG DNA

Panda Prenatal

dr.sc. Slavica Žeger, 0992464690 slavicazeger@yahoo.com

450 eura

Karlovac
25.11.2023
„Uloga vitamina D u prevenciji i liječenju bolesti“ „Najčešće dermatoze u ordinaciji obiteljske medicine i kako ih liječiti“

Mibe Pharmaceuticals d.o.o.

Ivana Mlinar Dragović, 099/492 2779 ivana.mlinar-dragovic@dermapharm.com

Zabok
30.11.2023 - 01.12.2023
Poslijediplomski tečaj I. kategorije Ovisnost o alkoholu

Referentni centar Ministarstva zdravlja za alkoholizam

dr.sc. Antonia Puljić, spec. psihijatar , 0993787446 antonia.puljic@kbcsm.hr

250,00 eura

Zagreb
01.12.2023 - 29.02.2024
HS Akademija

AbbVie d.o.o.

Sandro Stojaković, 00385 1 562 5525 zagreb.office@abbvie.com

Zagreb
01.12.2023
Javnozdravstveni stručni sastanak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 2023. - 17. sastanak

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

dr. sc. Ana Vuljanić, prof., 091 389 9943 ana.vuljanic@hzjz.hr

Zagreb
01.12.2023 - 29.02.2024
Trombotična trombocitopenična purpura (TTP) i druge rijetke bolesti - novosti u dijagnostici u liječenju

C. T. - Poslovne informacije d.o.o. (časopis Medix)

Dragan Bralić, 098/84 51 22 info@medix.hr

Zagreb
07.12.2023
Javnozdravstveni stručni sastanak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 2023. - 19. sastanak

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

dr. sc. Ana Vuljanić, prof., 091 389 9943 ana.vuljanic@hzjz.hr

Zagreb
13.12.2023
Djelovanje i rad specijalista medicine rada i sporta kroz 2023.g.

Hrvatsko društvo za medicinu rada - Ogranak Zagreb

Almenka Balenović, 098226824 balenovic.almenka@gmail.com

Zagreb
01.01.2024 - 31.03.2024
E-dermatologija

AbbVie d.o.o.

Sandro Stojaković, 00385 1 562 5525 zagreb.office@abbvie.com

Zagreb
05.02.2024 - 16.06.2024
Akupunktura

UČILIŠTE LOVRAN - ustanova za obrazovanje odraslih

Irena Plantak , 051 293 851 info@uciliste-lovran.hr

1.600 eura

Opatija
01.03.2024 - 10.06.2024
HS Akademija

AbbVie d.o.o.

Sandro Stojaković, 00385 1 562 5525 zagreb.office@abbvie.com

Zagreb
08.03.2024 - 08.09.2024
Ciklus trajne poslijediplomske izobrazbe Novi izazovi u pedijatriji: SUVREMENA PEDIJATRIJA – 10. NIP 2024

Hrvatsko pedijatrijsko društvo HLZ-a

doc. prim. dr. sc. Irena Bralić, 0915285108 irenabralic3@gmail.com

150 - 220 Eura (ovisno o kategoriji: rana, kasna...)

Šibenik
01.04.2024 - 01.07.2024
E-dermatologija

AbbVie d.o.o.

Sandro Stojaković, 00385 1 562 5525 zagreb.office@abbvie.com

Zagreb